Chính sách bảo mật

Có hiệu lực từ 01/06/2022.

Khi sử dụng Ứng dụng của Chúng tôi, Bạn tin tưởng cung cấp thông tin của Bạn cho Chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng đây là một trách nhiệm lớn và Chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin của Bạn cũng như để Bạn nắm quyền kiểm soát.

Chính sách bảo mật này nhằm mục đích giúp Bạn hiểu rõ những thông tin Chúng tôi thu thập, lý do Chúng tôi thu thập và cách Bạn có thể cập nhật, quản lý, xuất và xóa thông tin của mình.

Phạm vi thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin để cung cấp các dịch vụ tốt hơn cho tất cả người dùng của Ứng dụng - từ việc xác định những thông tin cơ Bản như Thẻ Hướng dẫn viên của Bạn cho đến những thông tin phức tạp hơn như đối tác tiềm năng nhất dành cho Bạn. Thông tin Ứng dụng OneGuide thu thập và cách thông tin đó được sử dụng tùy thuộc vào cách Bạn dùng các dịch vụ của Chúng tôi cũng như cách Bạn quản lý các tùy chọn kiểm soát bảo mật của mình.

1. Ứng dụng chỉ thu thập thông tin cá nhân được cung cấp một cách tự nguyện bởi người sử dụng.

2. Chúng tôi có thể thu thập thông tin tại Ứng dụng của mình theo hai cách: (a) trực tiếp (ví dụ: khi người sử dụng cung cấp thông tin); và (b) gián tiếp (ví dụ: thông qua công nghệ trên Ứng dụng của Chúng tôi).

3. Nếu Bạn chọn không cung cấp thông tin cá nhân bắt buộc để thực hiện yêu cầu của Bạn, Chúng tôi có thể không cung cấp dịch vụ tương ứng phù hợp mong muốn của Bạn.

Phạm vi sử dụng thông tin

1. Chúng tôi sử dụng dữ liệu được thu thập tự động trên Ứng dụng để cung cấp lại cho Bạn thông tin Bạn yêu cầu, xử lý yêu cầu cho công việc trực tuyến và cho các mục đích khác theo các phạm vi được phân quyền. Trong một số trường hợp, để cung cấp và giải đáp đúng yêu cầu của Bạn, Chúng tôi có thể yêu cầu Bạn cung cấp thêm thông tin cùng lý do sử dụng đi kèm.

2. Chúng tôi không cố gắng theo dõi thông tin cá nhân của Bạn để nhận dạng Bạn, nhưng thu thập các thông tin liên hệ này để tạo định tuyến lưu lượng truy cập, chẩn đoán sự cố với máy chủ quản trị Ứng dụng của Chúng tôi.

3. Để hiểu rõ hơn cách Bạn tương tác với Ứng dụng của Chúng tôi và các dịch vụ, dựa trên đó, có thể thiết kế lại, nâng cấp Ứng dụng cho mục đích cung cấp trải nghiệm và sử dụng tốt hơn cho Bạn.

4. Để đáp ứng hơn nữa các yêu cầu của Bạn về sản phẩm và dịch vụ.

5. Để phản hồi ý tưởng của Bạn và/hoặc cung cấp cho Bạn thông tin liên quan theo yêu cầu của Bạn.

6. Để thông báo cho Bạn các ứng dụng, dịch vụ, chức năng mới được phát hành trên Ứng dụng…

7. Tuân thủ các quy định trong luật hiện hành.

8. Bất cứ lúc nào, Bạn cũng có thể yêu cầu Chúng tôi ngừng gửi gửi thông báo qua email hoặc các kênh liên lạc khác được cung cấp để phản hồi lại việc Bạn cung cấp thông tin cá nhân qua Ứng dụng này.

Cam kết bảo mật thông tin người sử dụng

1. Chúng tôi cam kết an toàn thông tin người sử dụng đăng ký với Chúng tôi. Chúng tôi cam kết không trao đổi mua bán thông tin người sử dụng vì mục đích thương mại. Mọi sự chia sẻ và sử dụng thông tin người dùng Chúng tôi cam kết thực hiện theo chính sách bảo mật của Chúng tôi và Quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân của người sử dụng theo luật hiện hành và chính sách bảo mật dữ liệu của Chúng tôi. Ngoài ra, Ứng dụng OneGuide duy trì các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thích hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của Bạn tránh khỏi bị mất, sử dụng sai mục đích, thay đổi hoặc phá hủy.

3. Chính sách bảo mật chỉ áp dụng những thông tin người dùng đăng ký trên Ứng dụng OneGuide của Chúng tôi tại https://oneguide.com.vn. Mọi thông tin người dùng đăng ký trên những địa chỉ khác đều không thuộc phạm vi hiệu lực của Chính sách bảo mật thông tin này.

Quyền hợp pháp của người sử dụng liên quan đến dữ liệu cá nhân

Người sử dụng có thể có một số quyền theo luật địa phương của người sử dụng liên quan đến thông tin cá nhân mà OneGuide nắm giữ về người sử dụng.

1. Người sử dụng có quyền yêu cầu sửa đổi, cập nhật dữ liệu cá nhân của người sử dụng nếu thông tin không còn chính xác (ví dụ: nếu Bạn thay đổi Thẻ Hướng dẫn viên) và hoàn thiện dữ liệu cá nhân không đầy đủ.

2. Người sử dụng có quyền yêu cầu OneGuide xóa, ngừng xử lý, hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn, quyền cung cấp thông tin cá nhân của Bạn và/hoặc rút lại sự đồng ý của Bạn đối với việc xử lý. Điều này có thể không áp dụng nếu có các lý do pháp lý khác để tiếp tục xử lý. Xin lưu ý rằng Chúng tôi cần Bạn chứng minh Bạn là ai trước khi Chúng tôi cung cấp cho Bạn bất kỳ thông tin nào.

3. Nếu Bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến quyền riêng tư khi sử dụng Ứng dụng hoặc bất kỳ vấn đề nào khác (trong phạm vi của Chúng tôi), vui lòng liên hệ với Chúng tôi tại khu vực Liên hệ.

Thông tin doanh nghiệp

NCCorp Vietnam

Sẵn sàng trải nghiệm Oneguide

Tải ứng dụng Oneguide về điện thoại của bạn để tham gia vào mạng xã hội dành riêng cho ngành Du lịch