OneGuide - Hơn cả một  ứng dụng

Về chúng tôi

Oneguide là ứng dụng Hướng Dẫn Viên Du Lịch, cho phép kết nối Doanh nghiệp Lữ hành - Hướng Dẫn Viên một cách chuyên nghiệp bằng con đường ngắn nhất

OneGuide - Hơn cả một ứng dụng

OneGuide cung cấp một loại hình công cụ kết nối miễn phí dạng app cho phép Hướng dẫn viên dễ dàng trao đổi giao lưu với nhau và với Doanh nghiệp lữ hành. Dựa trên nền tảng isoCMS đáp ứng đủ 20.000 Hướng dẫn viên và kết nối với tương đương 13.000 Doanh nghiệp Lữ hành.Tài khoản cá nhân của Hướng dẫn viên và Doanh nghiệp Lữ hành hoàn toàn được bảo mật khi đăng ký tài khoản trên OneGuide. Hướng dẫn viên và Doanh nghiệp Lữ hành có thể tạo và quản lý tour, kết bạn, nhắn tin, chia sẻ hình ảnh, video khi có kết nối Internet.

Mục tiêu hướng đến

OneGuide cung cấp một loại hình công cụ kết nối miễn phí dạng app cho phép Hướng dẫn viên dễ dàng trao đổi giao lưu với nhau và với Doanh nghiệp lữ hành

100+

Lượt tải ứng dụng

100+

Quốc gia

100+

Hướng dẫn viên

100+

Doanh nghiệp lữ hành

Sẵn sàng trải nghiệm Oneguide

Tải ứng dụng Oneguide về điện thoại của bạn để tham gia vào mạng xã hội dành riêng cho ngành Du lịch